ข่าวสารคณะ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 3 อัตรา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราเลขที่ E310056-58) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม 05394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงานเอกสารแนบ

03/12/2562 : กิรดา พุ่มพงษ์

Flag Counter