"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า
ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว"

ศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี - คณบดี

UPCOMING EVENTS

Quick Facts

7

Study Programs

69

Academic Staff

40

Supporting Staff

693

Total Students

31

Foreign Students

9

Online Courses

COVID-19 NEWS

CLEAN ENERGY

Total Energy

76M

Wh

Total Income

291.16K

Baht

Today Income

1.42K

Baht

Total Power

N/A

Watt

Power Saving

9.20

Watt

Relative Humidity

EVENTS

ARCH NEWS