"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า
ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว"

ศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี - คณบดี

UPCOMING EVENTS

Quick Facts

7

Study Programs

69

Academic Staff

38

Supporting Staff

693

Total Students

31

Foreign Students

9

Online Courses

COVID-19 NEWS

CLEAN ENERGY

Total Energy

99M

Wh

Total Income

376.71K

Baht

Today Income

1.14K

Baht

Total Power

N/A

Watt

Power Saving

28.07K

Watt

Relative Humidity

EVENTS

Home Coming Day

ARCH NEWS