กิจกรรม : นายพัสกร ยะนา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Architecture จากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019

วันที่ : 29/11/2562
นายพัสกร ยะนา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Architecture จากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 ในธีม FORWARD: A SUSTAINABLE FUTURE และเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันต่อในรอบตัดสิน Asia Young Designer Summit ที่ประเทศเวียดนาม

ชื่อผลงาน : Ubon Resilience
แนวความคิดในการออกแบบ :
ตัวสถาปัตยกรรมจะเน้นการออกแบบออกไปในทิศทางของเรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติพื้นที่เกิดน้ำท่วม ทำให้ต้องพูดการใช้งานในรูปแบบของระดับพื้นที่ต่าง ๆ และอีกสิ่งคือต้องให้ผู้คนนั้นกลับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ได้อยู่ตลอดทุกช่วงเวลา โครงการนี้จะครอบคลุมการไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่พักผ่อนเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพสังคม เศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ตัวโครงการนั้นจะเป็นเหมือนภาพตัวอย่างสะท้อนสภาพสังคมที่ไม่ได้นึกถึงกับการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเป็นการกระตุ้นจิตใต้สำนึกของการอยู่รวมแบบยั่งยืนของคนไทย เพราะที่ผ่านมานั้นน้อยครั้งที่มนุษย์จะคำนึงถึงระบบนิเวศและธรรมชาติ ถ้าไม่โดนผลกระทบที่ผ่านมาเช่นเรื่องของน้ำท่วม การขาดความเข้าใจศักยภาพของด้านพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ต้องรับน้ำในช่วงของฤดูฝนในทุก ๆ ปี เพราะเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ เกิดเป็นเหตุโศอนาฏกรรมอย่างที่เจอกับอยู่ในปัจจุบัน
ตัวพื้นที่นี้มองแนวทางในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติไว้จึงเป็นแนวคิดที่อยากจะทำฟาร์มที่เรียนรู้จะอยู่กับน้ำ กับธรรมชาติการปลูกพืชที่ตามฤดูการให้เข้ากับระดับน้ำตามฤดูกาลของพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับการผนวกเข้ากับธรรมชาติ การเข้าใจธรรมชาติและตัวพืชที่ปลูกนั้นจะเป็นส่วนผสมของอาหารไทยอีสานที่ชาวบ้านสามารถแลกเปลี่ยนนำไปใช้ปรุงอาหารในพื้นที่ร้านอาหารริมน้ำต่าง ๆ ได้

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลจาก
https://www.facebook.com/AsiaYoungDesignerAwardsThailand