กิจกรรม : นายธนกร ปลื้มรุ่งเรือง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดงาน FLAT TO FORM DESIGN COMPETITION 2019

วันที่ : 24/11/2562
สถานที่ : TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก กทม.


นายธนกร ปลื้มรุ่งเรือง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดงาน FLAT TO FORM DESIGN COMPETITION 2019 จัดโดย Art4d ร่วมกับบริษัท TAK Product & Services จำกัด

ชื่อผลงาน : โปรเจค Play Space
แนวความคิดในการออกแบบ :
โปรเจค Play Space เกิดจากความสนใจระนาบของชั้นบรรยากาศที่ไร้ขอบเขตการเรียนรู้ สู่การเป็นพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศเป็นชั้นก็จริงแต่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน จึงคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการรับรู้ถึงบรรยากาศทุกชั้น เลยนึกถึงการเคลื่อนที่ในแนวตั้งเหมือนจรวดที่หลุดพ้นจากชั้นบรรยากาศ นั่นคือเครื่องเล่นแทรมโพลีน ที่สามารถกระโดดออกจากกรอบ 3*3*3 กระโดดเพื่อความสนุกในการเล่น และกระโดดเพื่อเรียนรู้ถึงชั้นบรรยากาศ โดยใช้แผ่นลามิเนตในการสร้างปรากฏการณ์ของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น โดยการเล่นเครื่องเล่นแทรมโพลีนยังสอดคล้องไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย ทั้งการมองเห็น การได้ยินเสียงการกระทบกันของแผ่นลามิเนต การสัมผัส การเขย่าเครื่องเล่น และการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ มีผลต่อสมอง โปรเจค Play Space นี้จึงเป็นพื้นที่ที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และแปลกใหม่ทุกครั้งทุกการกระโดด