กิจกรรม : นักศึกษาสถาปัตย์ มช. ได้รับรางวัล Honorable Mention Prize ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนานาชาติ ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน

วันที่ : 08/12/2562
สถานที่ : Guangzhou Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน


ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว และอ.วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Honorable Mention Prize ในการประกวดงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2019 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and ASEAN International Colleges and Universities Construction Competition ณ Guangzhou Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

ผลงานการออกแบบของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นผลงานที่ร่วมกันออกแบบและสร้างจริง ณ Guangzhou Nansha Bird Park ระหว่างวันที่ 1 7 ธันวาคม 2562 โดยมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นายณัฐภูมิ สังข์วิเศษ นางสาวกมลชนก ทับกรุงนายพสิษฐ์ พงศ์ภคเธียร นางสาวธัญภัสสร์ ดอกจันทร์ นางสาวณัฐกฤตา มานะกิจ และนางสาวพิชนันท์ ขันทะฮ้อ

โดยผลงานการออกแบบนี้มีชื่อว่า Flying in the wind ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสียง การเคลื่อนไหวอย่างอิสระของนก สายลม และนกที่ยืนอยู่บนโขดหินในน้ำ ซึ่งนกที่เรารับรู้กันนั้นส่วนมากมีลักษณะอ่อนโยน ตรงกันข้ามกับก้อนหินที่มีความแข็งแกร่งและขรุขระ แต่ความแตกต่างนี้เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของธรรมชาตินั่นเอง

นอกจากนี้ ทีมนักศึกษายังได้นำเสนอภูมิปัญญาพื้นถิ่นดั้งเดิมของประเทศไทยลงไปในผลงาน ซึ่งก็คือการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างบ้านไม้ไผ่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วัสดุธรรมชาติแลเทคนิคเชิงช่าง เช่น การใช้เชือกมัด และข้อต่อไม้ เป็นต้น วิธีการเหล่านี้ทำให้โครงสร้างเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก ซึ่งผลงานชิ้นนี้สร้างด้วยการสานไม้ไผ่ คล้ายกับการสานตะกร้าไม้ไผ่ของล้านนา นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของไม้ไผ่ที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นได้ รวมถึงแสดงเทคนิคเชิงช่างและความงามของงานสถาปัตยกรรมไม้ไผ่อีกด้วย