กิจกรรม : วันเด็ก ประจำปี 2563

วันที่ : 11/01/2563
สถานที่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมเด็ก จำนวน 4 ชุดการแสดง ฐานกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และกิจกรรมนันทนาการ โดยศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา พิพิธภัณฑ์เงินตรา ศาลาธนารักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พี่บัณฑิตจิตอาสา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และ ชมรมดนตรีจิตอาสา รักสุนทราภรณ์เชียงใหม่