กิจกรรม : โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี 2563

วันที่ : 21/01/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปี 2563 โดยทีมตรวจสมรรถภาพทางกายจากงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค (การทดสอบสมรรถภาพฯ) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 มาให้การทดสอบตามรายการ ได้แก่ แรงบีบมือ ความอ่อนตัว น้ำหนักถ่วง แรงเหยียดขา ความจุปอด และชีพจรขณะทดสอบกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.